ul. Wschodnia 12 (Centrum tenisowe) Kielce, Świętokrzyskie Polska

536905564

copacabanakielce@gmail.com

Gdzie nas znajdziesz?

 

Kontakt

(109 zł/ miesiąc przy karnecie odnawialnym)

Karnet open maty+przygotowanie fizyczne

 • uprawnia do udziału w zajęciach przygotowania fizycznego
 • karnet jest ważny do końca danego miesiąca kalendarzowego

Przygotowanie fizyczne

150 zł/miesiąc 

219 zł/miesiąc 

 • nielimitowana liczba wejść w miesiącu
 • jedno wejście uprawnia do korzystania ze wszystkich zajęć w klubie
 • karnet jest ważny do końca danego miesiąca kalendarzowego

(199 zł/ miesiąc przy karnecie odnawialnym)

 

 • do wyboru:

  • 8 wejść w miesiącu

  • 12 wejść w miesiącu 

  • niemilitowana liczba wejść w miesiącu

 • jedno wejście uprawnia do korzystania ze wszystkich zajęć sportów walki w danym dniu

 • karnet ważny od 1 do końca miesiąca kalendarzowego

 • płatność jednorazowa

Karnet jednorazowy dorośli

 • nielimitowana lczba wejść w miesiącu
 • jedno wejście uprawnia do korzystania ze wszystkich zajęć sportów walki w danym dniu
 • karnet jest ważny do końca danego miesiąca kalendarzowego

BJJ, BJJ no gi, K1 

199 zł/miesiąc 

159 zł/miesiąc 

129 zł/miesiąc 

 • 12 wejść w miesiącu
 • jedno wejście uprawnia do korzystania ze wszystkich zajęć sportów walki w danym dniu
 • karnet jest ważny do końca danego miesiąca kalendarzowego
 • 8 wejść w miesiącu
 • jedno wejście uprawnia do korzystania ze wszystkich zajęć sportów walki w danym dniu
 • karnet jest ważny do końca danego miesiąca kalendarzowego

(139 zł/ miesiąc przy karnecie odnawialnym)

(179 zł/ miesiąc przy karnecie odnawialnym)